GATES INC.

辦公室地址

34th floor, Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower. 8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

聯絡資訊

Tel: +81-3-5937-0577

Website: https://gatestokyo.co.jp/

營業許可證

Governor of Tokyo: (2) No. 95011

BACK TO TOP